מספר טלפון


5867870 - 02 קוריץ אאסתר
5867871 - 02 כהן מלכה ואהרון
5867872 - 02 שבצרון יוסף
5867873 - 02 וייס מרק אהרון
5867874 - 02 עדיקא משה וחנה
5867875 - 02 סעדה ניסים ומזל
5867876 - 02 בק (יחזקאל (בלוק 201
5867877 - 02 יחזקאלי יחזקאל ומזל
5867878 - 02 בורובסקי אסתר ואברהם
5867879 - 02 בריימן ד"ר זאב