מספר טלפון


5867890 - 02 גפנוביץ שרה
5867891 - 02 ברטוב מאשא וראובן מהנדס אלקטרוניקה
5867892 - 02 אמניאן שלום ויפה חשמל
5867893 - 02 טחלוב שולה
5867894 - 02 טובול מלכה
5867895 - 02 מזרחי רחל וגלדיה
5867896 - 02 רמות
5867897 - 02 בן ישי (ציונה ועובד (שייביץ
5867898 - 02 שורשים תכניות מפגש נוער ישראלי אמריקאי
5867899 - 02 ויסבלך ד"ר 'איבנה וגיל מהנדס בנין רמות ב