מספר טלפון


5867910 - 02 שלהיים דוד ומלכה
5867911 - 02 פרוש מאיר צבי ויפה
5867912 - 02 ידלר גולדברג שמואל ויוכבד
5867913 - 02 מנדלבאום שמואל וחסידה
5867914 - 02 אנידג'ר אפרים וברוריה
5867915 - 02 פייל חנוך וצירל
5867916 - 02 בן הרוש רות
5867917 - 02 בית יעקב