מספר טלפון


5867960 - 02 דזימיטרובסקי מרדכי ואסתר רבקה
5867961 - 02 אלי ושושנה רמות יניב
5867962 - 02 אביעד אליהו ומרים
5867963 - 02 יוליארד שושנה
5867964 - 02 נוביק מאיר וציפורה
5867965 - 02 קליין שמואל ויהודית
5867966 - 02 צוויג מנחם ויעל
5867967 - 02 יצחק שמואלי
5867968 - 02 סגל שלמה וחנה
5867969 - 02 בן עמי דוד