מספר טלפון


5867990 - 02 לניאדו שמואל
5867991 - 02 הפרפר 'טל ברו'' 801 מספרת
5867992 - 02 כהן אסתר
5867993 - 02 שטרן אברהם
5867994 - 02 לוי אלי ורחל
5867995 - 02 לוי לבנה ושבתאי
5867997 - 02 רביד משה שופט ושרית
5867998 - 02 סהלו ממו
5867999 - 02 מרון עדו