מספר טלפון


5871130 - 02 יאיר בע"מ דור
5871131 - 02 ממקום תקשורת מתקדמת בע"מ
5871132 - 02 אברהם והדס גבאי
5871133 - 02 וסר יחיאל ושרה
5871134 - 02 קלה בנימין קבלן לחפירה וחציבה
5871135 - 02 קלה אריה
5871136 - 02 פרץ מאיר
5871137 - 02 שפירא שמואל ועדינה
5871138 - 02 פירלס ג'ואן
5871139 - 02 איש חיל