מספר טלפון


5871331 - 02 גבאי דוד וטובה
5871333 - 02 גבאי דוד וטובה