מספר טלפון


5871990 - 02 נדב דליה
5871991 - 02 גריינימן נחום
5871997 - 02 חברת ירושלים למוצרי שומשום
5871999 - 02 חברת ירושלים למוצרי שומשום רוג'ר