מספר טלפון


6201111 - 02 מרזי מורית בע"מ
6201201 - 02 המלכים המלך שלמה
6201201 - 02 פרימה המלכים
6201201 - 02 המלכים פרימה המלכים מלון
6201201 - 02 פרימה המלכים מלון
6201211 - 02 'פקס'
6201511 - 02 ככר ציון
6201811 - 02 המרכז הירושלמי לתושבי חוץ ותיירים