מספר טלפון


6203251 - 02 האגודה להבנה בינדתית בישראל
6203333 - 02 היברו יוניון קולג מכון למדעי יהדות
6203333 - 02 יוניון קולג' היברו יוניון קולג' מכון למדעי יהדות
6203446 - 02 (פקס) הקו הפתוח לפניות הציבור
6203448 - 02 התנועה ליהדות מתקדמת משרד ראשי
6203456 - 02 בית שמואל מרכז תרבות חינוך והארחה
6203456 - 02 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
6203456 - 02 מרכז שמשון בית שמואל מרכז תרבות חינוך והארחה
6203490 - 02 הקו הפתוח לפניות הציבור