מספר טלפון


6204555 - 02 פקס) חטיבת) התישבות
6204564 - 02 הסתדרות הציונית
6204565 - 02 (פקס) פקס) חטיבת) התישבות
6204624 - 02 רשות העתיקות משרד ראשי
6204666 - 02 העתיקות רשות
6204800 - 02 הארכיון הציוני
6204825 - 02 ארכיון מרכז מורשת בגין