מספר טלפון


6208888 - 02 המלך דוד
6208888 - 02 מלך דוד
6208888 - 02 דוד המלך מלון
6208888 - 02 המלך דוד מלון
6208902 - 02 משקיעי חוץ ותיירים ירושלים
6208906 - 02 (פקס) משקיעי חוץ ותיירים ירושלים
6208922 - 02 סניף ראשי ירושלים
6208930 - 02 שלוחת (פקס) שלוחת (פקס) משקיעי חוץ ותיירים ירושלים
6208960 - 02 (פקס) סניף ראשי ירושלים