מספר טלפון


6216033 - 02 (פקס) המכונים לחינוך יהודי ציוני
6216058 - 02 מכון גרינברג
6216101 - 02 המכונים לחינוך יהודי ציוני
6216101 - 02 מכונים לחינוך ציוני המכונים לחינוך יהודי ציוני
6216101 - 02 מליץ מכונים לחינוך יהודי ציוני
6216446 - 02 בית מורשה בירושלים
6216446 - 02 מורשה בירושלים בית מורשה בירושלים
6216467 - 02 (פקס) בית מורשה בירושלים