מספר טלפון


6226333 - 02 לב העיר
6226355 - 02 (פקס) לב העיר
6226511 - 02 החרות ככר
6226555 - 02 מרחב מסחרי הבירה הנהלה
6226649 - 02 (פקס) פנינת דן מלון
6226666 - 02 פנינת פנורמה פלטין מלון
6226666 - 02 פנינת דן מלון