מספר טלפון


6237311 - 02 (פקס) משרדי המחוז
6237314 - 02 ירושלים מורחב
6237333 - 02 (פקס) משרדי המחוז
6237341 - 02 סניף יוש
6237359 - 02 (פקס) ירושלים מורחב
6237363 - 02 (פקס) סניף יוש
6237373 - 02 משרדי המחוז
6237662 - 02 אשכולות מזכירות
6237666 - 02 חברה לביטוח בע"מ סהר
6237777 - 02 ביקור חולים ביה"ח