מספר טלפון


6265222 - 02 מזרח ירושלים
6265333 - 02 מגדל דוד מוזיאון לתולדות ירושלים רב קווי
6265333 - 02 מוזיאון מגדל דוד ירושלים רב קווי
6265444 - 02 סניף מזרח ירושלים
6265621 - 02 מרכז מבקרים
6265666 - 02 מרכזיה אוניברסיטה מורמונית המר הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב
6265666 - 02 אוניברסיטה מורמונית המרכז הירושלמי הר הצופים
6265666 - 02 המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב
6265666 - 02 מורמונית אוניברסיטה מורמונית המרכז הירושלמי הר הצופים