מספר טלפון


6270164 - 02 מוקאסד מדיקל סנטר
6270222 - 02 אלמוקאסד בית חולים
6270222 - 02 אלמוקאסד בית חולים
6270222 - 02 מוקסיד אלחיירי
6270222 - 02 מקסיד אלחיירי
6270777 - 02 עלמי אלקטרוניקה