מספר טלפון


6273011 - 02 כליל שהנאז
6273013 - 02 עתון אל קודס
6273014 - 02 אבו אלהוא חמדה
6273015 - 02 שלזינגר הלל
6273016 - 02 סקופליטקיס אירנאיס פטריארכיה יוונית
6273017 - 02 רוני דהן
6273018 - 02 נאסר ראני