מספר טלפון


6273030 - 02 אל לטיף סבח עבד
6273031 - 02 דוויק ראסם
6273032 - 02 טמימי מוחמד מוסט
6273033 - 02 חלבי מחמד גאזי
6273034 - 02 חניטי אברהים דהוד
6273035 - 02 וחניש רתם ועינת
6273037 - 02 אנטון ימאר
6273039 - 02 עלמי מחמד עלי