מספר טלפון


6273050 - 02 עוטמאן מוסא
6273051 - 02 גאגאנארס דמסקינוס
6273052 - 02 פרושינבסקי אהרון
6273054 - 02 מאסוודיה סלימאן
6273055 - 02 קאסם אחמד
6273056 - 02 קובה עיסא
6273059 - 02 גילאני זידאן