מספר טלפון


6273150 - 02 גידינג סטאר בע"מ
6273151 - 02 מוראד מרים
6273152 - 02 עבאסי מוחמד
6273153 - 02 כהן עזר ומרים
6273154 - 02 אלשיהב חברת אלשיהב
6273154 - 02 חברת אלשיהב
6273155 - 02 חשין א
6273156 - 02 תרהי פואד
6273159 - 02 מחסון חסון