מספר טלפון


6273340 - 02 שלוטניק יחיאל ומיכל
6273342 - 02 קריאקו ניקולא
6273343 - 02 בדיחי יהודה ורוזי הרובע היהודי
6273344 - 02 פתפות אנואר
6273346 - 02 אבו לאפי עיסא
6273347 - 02 ברגותי עאישה
6273348 - 02 אבו סנינה מחפוז
6273349 - 02 עלמי היאתם בהא אלדין