מספר טלפון


6273470 - 02 חוילה חמיס
6273471 - 02 חלבי גאזי
6273473 - 02 הרשקוביץ חוה ושמחה
6273474 - 02 אלמצרי מערוף
6273475 - 02 אבו חלף מוחמד סמיר אל
6273476 - 02 עתון אל קודס
6273477 - 02 בית התינוק הערבי
6273478 - 02 סמאן רשיד