מספר טלפון


6273560 - 02 איהאב אבו נאב
6273561 - 02 שרף מוחמד
6273562 - 02 כראמי אברהים
6273563 - 02 סלמאן אנטואנית
6273565 - 02 עאידה עלקם
6273566 - 02 שרבאתי אמין פליך
6273568 - 02 מגיד סעיד אדקדק
6273569 - 02 כאזם נעיים