מספר טלפון


6273574 - 02 אבו דיאב צאלח
6273575 - 02 קבאני מהדי מוסא
6273576 - 02 היימליך חיים וחנה
6273577 - 02 נסאר אברהים עורך דין
6273578 - 02 כורי הלה גורג
6273579 - 02 מרים מחדר