מספר טלפון


6273620 - 02 קומקס בע"מ
6273621 - 02 גרינוולד יצחק
6273622 - 02 גמעית אלראאיה ללמראה
6273623 - 02 חשים זיאד
6273624 - 02 דוויק מחמוד
6273625 - 02 עקילאן אבתסאם
6273626 - 02 הרובע היהודי
6273627 - 02 בזבזת עלאדין
6273628 - 02 אבו אלחג פאתחאר
6273629 - 02 נאסר חאסן