מספר טלפון


6273750 - 02 זממירי אלהאם
6273751 - 02 שושנה עקוב
6273751 - 02 אורי ומירב קרעי
6273752 - 02 גוזע יוסרה
6273753 - 02 פרחאת עאטף
6273754 - 02 בדריה גוודת אחוון אל צפא
6273755 - 02 וינגרטן פסיה ויהודה
6273756 - 02 אשמר בשיר סלימאן חנות למכירת עופות ובשר
6273757 - 02 נשיא אביר גלריה בית הבד בעיר העתיקה
6273758 - 02 שאהין אנטואנט