מספר טלפון


6273770 - 02 נאסר נדאל
6273771 - 02 פרידמן ישראל יום טוב
6273772 - 02 שורקי דוד ויעל
6273773 - 02 כסיף חסידה ואבשלום הרובע היהודי
6273774 - 02 יחיא עבד אל מוטלב גושה
6273775 - 02 עקה עותמאן רשיד
6273776 - 02 סטרונקילוס יואקים
6273777 - 02 (פקס) פונטיפיקל מישין טריק
6273778 - 02 חשייב נעים יעקוב
6273779 - 02 אלעלמי מוחמד פאתר