מספר טלפון


6273930 - 02 תקרורי 0002 פירות וירקות בע"מ
6273931 - 02 עספור זוהיר נסיף
6273932 - 02 בג'אלי גוני
6273933 - 02 הרובע היהודי חיי
6273934 - 02 אבו אל חלאווה עבד אל ג'ליל
6273935 - 02 קמר חנא
6273936 - 02 אליוסף יעקב
6273938 - 02 הלוי זאב חיים וברכה
6273939 - 02 יחיא כסאב עו"ד