מספר טלפון


6275011 - 02 עבאסי עזדין
6275013 - 02 בקרי חאזם
6275014 - 02 היינס האב ג'ימס
6275015 - 02 לואי עוקה עותמאן
6275016 - 02 עיד אמל
6275017 - 02 זיין אחמד גאלב
6275018 - 02 אזדיהאר קרש
6275019 - 02 סייאד מחמוד