מספר טלפון


6275110 - 02 תמימי חנאן
6275111 - 02 גנאם ד"ר גיהאד
6275112 - 02 שורפא מחמד
6275115 - 02 מוניר זיין
6275116 - 02 סייאד עבדאללה
6275117 - 02 אליהו ושושנה גבאי
6275118 - 02 אפגאני יוסף