מספר טלפון


6275150 - 02 המרכז החינוכי הספרדי בירושלים
6275151 - 02 או קיי מדיה פרסום (1002) בע"מ
6275152 - 02 תותנגי עלא אלדין
6275153 - 02 יצחק חיה נחמה קפלן
6275154 - 02 גאבר מוראד
6275155 - 02 גולדבלום מנחם וגיטל
6275156 - 02 אבו גומעה חלוד