מספר טלפון


6275173 - 02 סיאד ערפאת
6275174 - 02 חגאזי גמאל
6275175 - 02 סובלבן מוחמד אימן
6275176 - 02 קרעין נוואל
6275177 - 02 אברהים רביע
6275178 - 02 סוויטי עאדל
6275179 - 02 אבו גרפי ופא