מספר טלפון


6275220 - 02 טוטח מוחמד
6275224 - 02 נאסר עטאללה אנד
6275225 - 02 אגבאריה חסן עוד
6275226 - 02 פקס) אגבאריה) חסן
6275227 - 02 בית החינוך הערבי
6275228 - 02 בית החינוך הערבי
6275229 - 02 בית החינוך הערבי