מספר טלפון


6275310 - 02 קריתאס ירושלים מין יוסף חליל
6275311 - 02 נביה באסטי
6275312 - 02 תלמוד תורה מוריה
6275314 - 02 ראאד ערפה
6275319 - 02 אל פתיאני אוסמה