מספר טלפון


6275360 - 02 ברבר איאד
6275361 - 02 כפאח עביד
6275362 - 02 סליבה תוופיק
6275363 - 02 רשק סעדי
6275364 - 02 נאסר אל דין אברהים
6275367 - 02 רות צבי גלקין
6275368 - 02 אבו גנאם מוחמד