מספר טלפון


6291291 - 02 המגן חברה לביטוח בע"מ
6291291 - 02 מגדל חברה לביטוח בע"מ מחוז ירושלים
6291611 - 02 הסניף הראשי
6291611 - 02 מרחב מסחרי הבירה
6291725 - 02 (פקס) מרחב מסחרי הבירה
6291911 - 02 מכללת הדסה
6291911 - 02 מכללת "הדסה