מספר טלפון


6299209 - 02 מחלקת מודעות
6299211 - 02 מחלקת מודעות
6299222 - 02 מערכת ידיעות אחרונות עיתון הערב של ארץ ישראל
6299244 - 02 (פקס) מערכת ידיעות אחרונות עיתון הערב של ארץ ישראל
6299400 - 02 לוח מערכת מרכזיה ירושלים העתון המקומי שלך
6299444 - 02 מרכזיה ירושלים העתון המקומי שלך
6299444 - 02 עיתון "ירושלים"
6299454 - 02 מערכת מרכזיה ירושלים העתון המקומי שלך
6299711 - 02 חברה לביטוח בע"מ אררט
6299711 - 02 הביטוח אררט חברת