מספר טלפון


6415040 - 02 מזרחי מרדכי
6415041 - 02 פרץ גבריאלה
6415042 - 02 זיו תמר
6415043 - 02 בן שושן משה
6415044 - 02 (פקס) טיירי אחים עסקי מזון
6415045 - 02 קווים מערכות תחבורה בע"מ
6415046 - 02 טויל עופר
6415047 - 02 לוי לאה
6415048 - 02 משולח פרופ' אברהם ועדנה
6415049 - 02 באבד יעל תמר ודורון 011 ירושלים