מספר טלפון


6415050 - 02 קרית יובל
6415052 - 02 עבדה מנשה מכולת
6415053 - 02 (פקס) סניף קרית היובל
6415054 - 02 אשכנזי אברהם ועליזה
6415055 - 02 מזרחי רחמים
6415057 - 02 ברוכים סיניה ויוסף
6415058 - 02 (פקס) דודאי חביב רוח