מספר טלפון


6415101 - 02 יחיא מאיר
6415102 - 02 גבאי אורנה
6415104 - 02 זלדון מרדכי
6415105 - 02 דגו ישעיהו
6415106 - 02 טטרסקי לודמילה
6415107 - 02 שפיגל שמחה ועליזה
6415108 - 02 פנואל אביבה