מספר טלפון


6415110 - 02 פריימן מאיה
6415111 - 02 מרקו נחמה ובנו
6415112 - 02 מקסוול דניאלה
6415113 - 02 נחמיה אילנה וגדעון
6415114 - 02 קיטרוסקי נחום
6415115 - 02 סביצקי ויקטור ומרינה
6415116 - 02 פנחס ציון ובתיה
6415117 - 02 שרגא חסיה
6415118 - 02 אליאס קוגן
6415119 - 02 רובינשטיין רפאל ודבורה