מספר טלפון


6415380 - 02 אשאש אדמונד
6415381 - 02 בר עד וויציטה והלל
6415382 - 02 חלימי אליהו
6415383 - 02 ליפשיץ גדעון וענת
6415384 - 02 אברהם אשכנזי
6415386 - 02 יעיש זכריה
6415388 - 02 אלי ארמה
6415389 - 02 אליהו סוזן