מספר טלפון


6415421 - 02 בוני שטריגלר אסתר
6415422 - 02 גולן זאב ועליזה
6415423 - 02 אזולאי עליזה
6415424 - 02 גרוזמן לודמילה
6415425 - 02 ברגיל מרים ואברהם
6415426 - 02 גרוסמן שמואל
6415427 - 02 לוי אליעזר ואיריס
6415428 - 02 כהן סעדיה
6415429 - 02 סיטטו פנינה