מספר טלפון


6415460 - 02 ממן רחל וחיים
6415462 - 02 אברמוביץ דליה ויצחק
6415463 - 02 רוני ג'וני פלד
6415464 - 02 סמיט פטריציה
6415465 - 02 ארואטי (גאולה (קאשי
6415466 - 02 (פקס) סניף קרית מנחם
6415467 - 02 קאופמן שי
6415468 - 02 ודים ויגונץ
6415469 - 02 מליאר משה ומרים