מספר טלפון


6415591 - 02 בראון מרדכי
6415592 - 02 זזולינסקי מרינה
6415593 - 02 יהודית יעקבי
6415594 - 02 ישראל שייע ואסתר
6415595 - 02 פילדמן מיכאל ופרדלה
6415596 - 02 קסלסי יעקב ורחל מנהל חשבונות ויועץ
6415598 - 02 בר חיים יעקב ושרה
6415599 - 02 פשקוס הילה