מספר טלפון


6415610 - 02 אילן מיכל
6415611 - 02 נגנביטסקי ולנטינה
6415612 - 02 דימינסקי (דבורה ושלמה (יעקב
6415613 - 02 קורש רצון ומזל
6415614 - 02 אלוני דניאל
6415615 - 02 סלמה מרדכי
6415616 - 02 גרתי פנינה ומוטי
6415617 - 02 לוי תמר ויצחק
6415618 - 02 קוסביצקי דן