מספר טלפון


6415650 - 02 הל אור ד"ר יו"ט
6415651 - 02 סקלה לאה
6415652 - 02 אבידן רחל ושמעון
6415653 - 02 מזרחי מרגריט ובנימין
6415654 - 02 סלון פנינה
6415654 - 02 סלון "פנינה"
6415655 - 02 גוטמן ג'סי
6415656 - 02 אספר יוסף
6415657 - 02 כהן אבנר
6415658 - 02 בן ישעיהו שמואל