מספר טלפון


6430361 - 02 סויסה משה ורג'ין
6430362 - 02 זכאי משה
6430363 - 02 קלבנו צבי ואסתר
6430365 - 02 ענתבי יוסף
6430366 - 02 האם דוד
6430367 - 02 כהן כוכבה
6430368 - 02 שוסטר אלי
6430369 - 02 הליץ לודויג