מספר טלפון


6430430 - 02 צומי רחמים
6430432 - 02 שרה ולבר
6430433 - 02 תלמוד תורה בית דוד ושלמה
6430434 - 02 זאב פרל
6430435 - 02 פריצקי חיים
6430436 - 02 ברגידה אלכסנדר
6430437 - 02 מורדוך מרים
6430438 - 02 אוויקיור ישראל העמ קמפוס
6430439 - 02 אנגל משה ורחל